/  AKTUALNO

Mobilna centralna enota

Mobilna cenilna enota (MCE) je organiziran sistem ocenjevanja vozil pri množičnih škodah, oceno za potrebe cenilne linije izda zavarovalnica Triglav. Običajno gre za oceno škode 20-ih vozil ali več, odvisno od same lokacije.

Mobilna cenilna enota je velik šotor, v katerem je postavljen svetlobni tunel in začasna pisarna. Če so potrebe po cenilnih linijah večje, najamemo večje hale (nazadnje smo v primeru ocenjevanja škode na Celjskem najeli kar razstaviščni prostor na Celjskem sejmu). Hala služi za cenilno linijo s svetlobnim tunelom, pisarno ter prostorom za popravilo vozil. Glede na to, da so škode v zadnjem času zelo razpršene, se v podjetju Format Storitve  poslužujemo obeh sistemov.Zavarovanci svoj škodni primer najprej prijavijo na poslovalnici zavarovalnice Triglav v svojem kraju ali prek e-prijave. Sama prijava se shrani v arhivu zavarovalnice, v roku treh do petih dni (v tem času naše podjetje aktivira in postavi MCE), zavarovalnica strankam sporoči lokacijo, termin ter uro ogleda in cenitve nastale škode. Stranke so za ogled naročene na 20-30 min, odvisno od predhodnega ogleda same škode v prizadetem kraju. Na dan cenitev lahko pregledamo ter ocenimo tudi do 120 vozil, kar je bil naš lanskoletni rekord (2019).

Stranka se pri nas oglasi v dogovorjenem terminu, svoje vozilo zapelje pod svetlobni tunel, kjer naši tehniki pričnejo z ogledom škode na vozilu. Svetlobni tunel MCE je sestavljen iz ogrodja, prek katerega so napeti paneli s črtami ter nameščene luči. Luči ter črte omogočajo hitrejši pregled pločevine vozila, saj se črte odsevajo na pločevini in je sama deformacija bolje vidna.V času pregleda vozila stranka z zavarovalniškim cenilcem izpelje potreben administrativni postopek. Naši tehniki na vozilu najprej pregledajo pločevino, na vsakem sestavnem delu vozila preštejejo poškodbe in jih zabeležijo na delovnem nalogu. Na nalogu se zabeleži tudi število poškodovanih rezervnih delov ter delov vozil, predvidenih za lakiranje. Na osnovi tega delovnega naloga zavarovalniški cenilec po sistemu obračunavanja izdela cenilni zapisnik, ki ga stranka s podpisom prevzame. Če se stranka odloči za popravilo na našem servisu, zapisnik prevzamemo mi, sočasno pa pridobimo tudi nalog s pooblastilom za popravilo vozila ter stranki določimo datum popravila. Za stranke urejamo tudi pridobitev soglasja s strani lizing hiš, kadar je to potrebno.

Ob samem prihodu vozila na popravilo, imamo za to vozilo že naročene rezervne dele ter urejen termin pri ličarju. Pri samem naročanju rezervnih delov smo odvisni od dobave servisov, občasno se srečujemo s težavo, da pride ob množičnih škodah do velikega povečanja dobave delov in se nanje čaka tudi po mesec dni. Če se pojavi ta težava, stranki ob končanem popravilu vozila samo vozilo izdamo, kasneje pa ji uredimo še dodatni termin menjave rezervnega dela. Ko je popravilo končano, stranka vozilo pregleda in podpiše nalog za prevzem ter nalog s pooblastilom zavarovalnice.

Podjetje Format Storitve, d.o.o., z MCE že od leta 2011 uspešno in učinkovito sodeluje z Zavarovalnico Triglav na različnih koncih Slovenije, predvsem po škodah, ki jih na vozilih povzroča močna toča. 


Ostanite v stiku z nami

Najdete nas

Tržaška cesta 27/A, 1370 Logatec

Pokličite nas

+386 51 359 832
ponedeljek - petek 8:00 - 15:00

Ste vedeli

Popravilo avta brez lakiranja
Ste vedeli da lahko popravimo vaše vozilo brez lakiranja. Gre izključno za ročno delo, ki zahteva izjemno natančnost in potrpežljivost.
Več

Poškodba vozila na parkirišču
Težava pri parkirnih poškodbah je, da je praviloma poškodovan lak in je potrebno vozilo oziroma poškodovan del vozila, barvati.
Več

Mobilna centralna enota
Projekt se imenuje MCO - mobilna cenilna enota. Gre za šotor, v katerem je prisoten cenilec zavarovalnice Triglav ter naši tehniki, ki skupaj izvajajo cenitev vozila.
Več